Hevostaidot

Hevoset kommunikoivat keskenään kehonkielellä. Toimiessamme hevosten kanssa meidän tulee opetella niiden kieli, sillä hevoset eivät ymmärrä puhettamme, eivätkä voi sitä oppia. Iso osa ongelmistamme hevosten kanssa johtuu siitä, ettemme osaa tulkita niiden viestiä oikein, emmekä vastavuoroisesti antaa sellaista viestiä, jonka ne ymmärtäisivät.

Hevonen on laumaeläin, joka toimii vaistojensa varassa. Hevoselle elintärkeitä asioita on syöminen ja lisääntyminen. Hevonen on myös saaliseläin, jota toiset eläimet käyttävät ravinnokseen. Ihmisen ja hevosen suhde on eläinmaailmassa ainutlaatuinen: petoeläin ja saaliseläin toimivat yhdessä täydellisessä harmoniassa.

Laumaeläimenä hevonen on tottunut siihen, että lauman jokaisella jäsenellä on oma paikkansa. Kukaan laumanjäsenistä ei ole samanarvoinen. Johtajan rooli on laumassa vastuullisin, siksi hevonen ei mielellään ole johtaja, mutta se voi joutua johtajan asemaan meidän yrittäessämme olla hevosen kanssa samanarvoisia kavereita.

Meidän ei tarvitse olla fyysisesti vahvempia ollaksemme hevosen johtajia, henkinen vahvuus riittää. Hevoslaumassa henkinen johtaja on usein vanha tamma, joka on luotettava, muttei suinkaan fyysisesti vahvin. Nämä edellä mainitut seikat ovat esimerkkejä siitä, mitä meidän tulee ottaa huomioon toimiessamme hevosen kanssa. Vanha sanonta, kun taito loppuu, niin väkivalta alkaa, pätee valitettavan hyvin myös hevostaitoihin.

Hevostaitotunneilla raotamme sitä mystistä verhoa, jota kutsutaan hevoskuiskaukseksi. Hevoskuiskaajat ovat niitä ihmisiä, jotka kykenevät lukemaan hevosen kehonkieltä, ymmärtävät sen viestejä ja ottavat johtajuuden hevosilta ilman väkivaltaa. Mitään mystiikkaa siihen ei liity. Tunneilla teemme harjoituksia maastakäsin hevosten kanssa sekä ilman hevosia. Harjoitukset on jaettu talutusharjoituksiin sekä picadero eli neliöaitausharjoituksiin. Hevostaitotunteja järjestetään sopimuksesta.